ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಹೊರನಾಡು 2010-11

 

46.

ಕಸನಿ:44:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸ್ಸಪ್ರತಿ ಸೆಂಟರ್ ಶ್ರೀ ಶೈಲಂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ

47.

ಕಸನಿ:45:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ತಿರುವನಂತಪುರ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ

48.

ಕಸನಿ:46:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ

49.

ಕಸನಿ:47:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ನಾಯರ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿಯುವಕ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

50.

ಕಸನಿ:48:ಹೊಕಸಂ:2010-11À

ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ

51.

ಕಸನಿ:49:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ತುಳು ಕೂಟ ಕುವೈತ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ತುಳು ಪವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

52.

ಕಸನಿ:50:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ

53.

ಕಸನಿ:51:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಕುಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದಸರಾಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ

54.

ಕಸನಿ:52:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ

55.

ಕಸನಿ:53:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ದಿ:12.09.2010ರಂದು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ

56.

ಕಸನಿ:54:ಹೊಕಸಂ:2010-11

2011ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದ್ಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

57.

ಕಸನಿ:55:ಹೊಕಸಂ:2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರನಾಡ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಸಮಾವೇಶ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

58.

ಕಸನಿ:56:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 6, 7 2010ರಂದು ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಸ್ಮಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕøತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

59.

ಕಸನಿ:57:ಹೊಕಸಂ:2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಧನಸಹಾಯ

60.

ಕಸನಿ:58:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಮುಂಬಯಿ ಪದವೀಧರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಮಿತಿಯ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಹಚಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ದಿನಾಂಕ:13.11.2010 ರಿಂದ 21.11.2010