ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಹೊರನಾಡು 2010-11

136.

ಕಸನಿ:133:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಸರಗೋಡನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಸಂಚಾರ ಕುರಿತು.

137.

ಕಸನಿ:134:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗಡಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ.

138.

ಕಸನಿ:135:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ.

139.

ಕಸನಿ:136:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಶ್ರೀ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ.

140.

ಕಸನಿ:137:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಷೋಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ.

141.

ಕಸನಿ:138:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ (ಪ್ರಾಯೋಜನೆ).

142.

ಕಸನಿ:139:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಥಾಕೀರ್ತನ ಮತ್ತು ವಚನ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ

143.

ಕಸನಿ:140:ಹೊಕಸಂ:2010-11

2007ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಾಯೋಜನೆಯ ಚೆಕ್ ನವೀಕರಣ.

144.

ಕಸನಿ:141:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ದಿನಾಂಕ 19.02.2011ರಿಂದ 23.02.2011 ಕೊನಾರ್ಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ.

145.

ಕಸನಿ:142:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಧಿಸೂಚಿಯ ನಿಯಮ (8)ರಡಿ ಇರುವ ಭಾರತೀಯ ಅಲ್ಪಭಾಷೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ.

146.

ಕಸನಿ:143:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಬುದ್ದಿಸ್ಟ್/ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ.

147.

ಕಸನಿ:144:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ದಿ|| ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಷಿ ಸ್ವರ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಕೋರಿ.

148.

ಕಸನಿ:145:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರೂ.1.00ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ.

149.

ಕಸನಿ:146:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಕಾವೇರಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಇವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ.

150.

ಕಸನಿ:147:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೋಲಾಪುರ ನಾಗಣಸೂರ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ.