ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಹೊರನಾಡು 2010-11

31.

ಕಸನಿ:29:ಹೊಕಸಂ:2010-11

2010 ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ &ಚಿmಠಿ; ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೇರಳರಾಜ್ಯ 4ನೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ರೂ.25,00,000/-(ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ) ಧನಸಹಾಯ

32.

ಕಸನಿ:30:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಹೊರನಾಡು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ಹಾಗೂ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

33.

ಕಸನಿ:31:ಹೊಕಸಂ:2010-11

*

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಕಲಾತಂಡಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ

34.

ಕಸನಿ:32:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ

35.

ಕಸನಿ:33:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ

36.

ಕಸನಿ:34:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ದಿ:11.11.2010 ರಿಂದ 14.11.2010ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ (ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ) ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

37.

ಕಸನಿ:35:ಹೊಕಸಂ:2010-11

16ನೇ ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜರ್ಮಿನಿಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ 2010ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಧನಸಹಾಯ

38.

ಕಸನಿ:36:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಡಿಲ್ಲಿ 2010ಕ್ಕೆ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಡ್ರಮ್ಮರ್ಸ್ನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜನೆ

39.

ಕಸನಿ:37:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರವೀಂದ್ರ ಭವನ - ಸದನ ರಂಗಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಗಲಾರ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

40.

ಕಸನಿ:38:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ಕುರಿತು(ನಗೆ ಹಬ್ಬ)

41.

ಕಸನಿ:39:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ಕುರಿತು.(ಬುಡ್ಗನಾದ)

42.

ಕಸನಿ:40:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹೊರನಾಡ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳ ಮಹಾಮೇಳ ನಡೆಸಲು ರೂ.25.00ಲಕ್ಷಗಳ ಧಸನಹಾಯ ನೀಡಲು ಕೋರಿ.

43.

ಕಸನಿ:41:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. (ವರ್ಗಾವಣೆ)

44.

ಕಸನಿ:42:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿವಾ ಆಚಾರ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಸೂರತ್ರವರ ಮನವಿ

45.

ಕಸನಿ:43:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ