ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಹೊರನಾಡು 2010-11

91.

ಕಸನಿ:89:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

92.

ಕಸನಿ:90:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲರೆಡ್ಡಿ ಫ ಚುಳರೆ ಕೇರಳದ ಕಲಾಕೃತಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಲಾಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಧನಸಹಾಯ.

93.

ಕಸನಿ:91:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ.

94.

ಕಸನಿ:92:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ದಿನಾಂಕ 06.02.2011ರಂದು ಸಂತರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ

95.

ಕಸನಿ:93:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ(ರಿ), ವಾಸ್ಕೋಡಗಾಮ ಗೋವಾ ಹೊರನಾಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಸಮಾವೇಶ(ಸಂಸ್ಕøತಿ ಪ್ರಚಾರ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜನೆ.

96.

ಕಸನಿ:94:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಮಧುರೈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಧನಸಹಾಯ

97.

ಕಸನಿ:95:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಶ್ರೀ ವಿ. ಮನೋಹರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರಿಗೆ ಖರ್ಕಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಂದ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

98.

ಕಸನಿ:96:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಧನಸಹಾಯ

99.

ಕಸನಿ:97:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಪ್ರಾಯೋಜನೆ.

100.

ಕಸನಿ:98:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 7ನೇ ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ.

101.

ಕಸನಿ:99:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಜರ್ಮನಿಯ ಹಿಡನ್ ಬರ್ಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ವಿಯೆನ್ನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಗಳ ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜರ್ಮನಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

102.

ಕಸನಿ:100:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಡಾ|| ಹೆಚ್.ವಿ ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ ರಸ್ತಾಪುರ ಮಠ ಇವರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

103.

ಕಸನಿ:101:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 7ನೇ ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ(ವಿಜಯಕುಮಾರ)

104.

ಕಸನಿ:102:ಹೊಕಸಂ:2010-11

7ನೇ ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

105.

ಕಸನಿ:103:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಕೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ 2010ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ.