ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಹೊರನಾಡು 2010-11

76.

ಕಸನಿ:74:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

77.

ಕಸನಿ:75:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾತ್ರ ನಿವಾಸ ಪಂಡರಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಉತ್ಸವ 2010ಕ್ಕೆ ಕಲಾತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

78.

ಕಸನಿ:76:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಾನಸೇನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಪಂ. ವಿನಾಯಕ ತೂರವಿಯವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

79.

ಕಸನಿ:77:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಜವಹರ್ ಕಲಾಕೇಂದ್ರ ಜೈಪುರ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ರೂ.45,532/-, ರೂ.41,550/-

80.

ಕಸನಿ:78:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಸಿಡ್ನಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ 28ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ

81.

ಕಸನಿ:79:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೂರರವರ 150ನೇ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ. (ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ)

82.

ಕಸನಿ:80:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಜನವರಿ 26ರಂದು ನಡೆಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ

83.

ಕಸನಿ:81:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಪ್ರಾಯೋಜನೆ

84.

ಕಸನಿ:82:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಪ್ಯಾರೀಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010ರ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

85.

ಕಸನಿ:83:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಸಿಡ್ನಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಇವರಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

86.

ಕಸನಿ:84:ಹೊಕಸಂ:2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ.

87.

ಕಸನಿ:85:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಪ್ರಾಯೋಜನೆ

88.

ಕಸನಿ:86:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶ್ರೀ ಕುವೆಂಪು ರಚನೆಯ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ.

89.

ಕಸನಿ:87:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ರೂ.52,828/-

90.

ಕಸನಿ:88:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಪ್ರಾಯೋಜನೆ