ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

Cash Section 2010-11

2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗದು ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ವಿವರಗಳು

 

 

ಕ್ರಮ.

ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

1

ಕಸನಿ /1/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಖಜಾನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮೂದಿಸÀುವ ಬಗ್ಗೆ

2

ಕಸನಿ/2/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಡಿಸಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿ ನಂತರ ¸ರ್ಕಾgಕ್ಕೆÀ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

3

ಕಸನಿ/3/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯಿಂದ/ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

4

ಕಸನಿ/4/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ 16.5.2010 ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಾವನೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

5

ಕಸನಿ/5 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 21,85,000/-

6

ಕಸನಿ/6 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ದಿ25.06.2010 ರಂದು ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಯ ಸಮಾವೇಶದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

7

ಕಸನಿ/7 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಸಂಸ್ಠೆಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮೂನೆ 16ಎ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ(2009-10)

8

ಕಸನಿ/8 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ/ ಉತ್ಸವ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

9

ಕಸನಿ/9 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಡ ಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಹಬ್ಬ 2010-11 ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ. 2,00,00,000/-

10

ಕಸನಿ/10 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ದಿನಾಂಕ 13.08.2010 ರಂದು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಖಿಲಭಾರತ ಭಾಷಾ ಸೌಹಾರ್ಧ ದಿನಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 12,00,000/-

11

ಕಸನಿ/11 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಕಾಮನ್ವೇಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ 2010 ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ರಿಲೇ ಗೌರವಾರ್ಥ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 2,45,898/-

12

ಕಸನಿ/12 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗೊಂದಿ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 1,00,00,000/-

13

ಕಸನಿ/13 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಕಿÀತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 15,00,000/-

14

ಕಸನಿ/14 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಕದಂಬೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 2010 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17&ಚಿmಠಿ;18 ಬನವಾಸಿ ಶಿರಸಿ ತಾ|| 20,00,000/-

15

ಕಸನಿ/15 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಜಾನಪದ ಜಾತ್ರೆ ತರಬೇತಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 38,50,000/-


16

ಕಸನಿ/16 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2010-11 ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಂಸ್ಕøತಿ ಕಾಂiÀರ್iಕ್ರಮದ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 9,15,00,000/-

17

ಕಸನಿ/17 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಸಮತಾ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ 30,00,000/-

18

ಕಸನಿ/18 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

2010ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 2,00,00,000/-

19

ಕಸನಿ/19 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ದಿನಾಂಕ 24.11.2010 ರಂದು ನಡೆಯುವ 2010ನೇ ಸಾಲಿನ ಕನಕ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 15,00,000/-

20

ಕಸನಿ/20 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 15,00,000/-

21

ಕಸನಿ/21 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಹುತಾತ್ಮ ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವ ಅವರÀ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 5,00,000/-

22

ಕಸನಿ/22 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು /ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠನಗೊಳಿಸಲುÀ ಪಡೆದ ಮುಂಗಡಗಳÀ ಬಗ್ಗೆ

23

ಕಸನಿ/23 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 10,00,000/-

24

ಕಸನಿ/24 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 7,00,000/-

25

ಕಸನಿ/25 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ 2010ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 50,00,000/-

26

ಕಸನಿ/26 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಕವೇರಿ ಖಾಯಂ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ತುಂಬಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

27

ಕಸನಿ/27 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

SBM ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

28

ಕಸನಿ/28 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 12,00,000/-

29

ಕಸನಿ/29 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಕಛೇರಿಯ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

30

ಕಸನಿ/30 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಲಾಪ್ರತಿಬೋತ್ಸವ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 10,25,000/-


31

ಕಸನಿ/31 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಉತ್ಸವ-2010 ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 15,00,000/-

32

ಕಸನಿ/32 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ15,00,000/-

33

ಕಸನಿ/33 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಶಿಬಿರ ಪೂರಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಾದ ಮಾದರಿ ಕಛೇರಿ ಕೈಪೀಡಿ , ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆಡಳಿತ ಕೋಶ, ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಿಘಂಟು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕೈಪಿಡಿ ಮುದ್ರಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 3,00,000/-

34

ಕಸನಿ/34 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಕವೇರಿ ಖಾಯಂ ಮುಂಗಡ ಹಣ ರೂ 6500 ಗಳಿಂದ 20,000 ರೂ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

35

ಕಸನಿ/35 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕøತಿ ಚಿಂತನಾ ಶಿಬಿರ ದಿ 19.1.2011 ರಿಂದ 23.1.2011ರವರೆಗೆ (ಮೈಸೂರು)

36

ಕಸನಿ/36 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

(ಜಾನಪದ ಜಾತ್ರೆ 2010-11) 57,15,000/-

37

ಕಸನಿ/37 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಶ್ರೀ L.N, ಕುಳ್ಳಯ್ಯ ಅಧಿಕ್ಷಕರು ಅವರ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ

38

ಕಸನಿ/38 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 8,49,50,000/-

39

ಕಸನಿ/39 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ದಿ 26.01.2011 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಗಣರಾಜೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 30,00,000/-

40

ಕಸನಿ/40 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 5,10,000/-

41

ಕಸನಿ/41 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಉತ್ಸವದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 15,00,000/-

42

ಕಸನಿ/42/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ದಿನಾಂಕ 6.2.2011ರಂದು ಸಂಗೀತ ಸಾಮ್ರಾಟ ಡಾ|| ಭೀಮಸೇನ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು 1,50,000/-

43

ಕಸನಿ/43/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲಾಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 10,00,000/-

44

ಕಸನಿ/44/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ತಂಜಾವೂರು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 7,00,000/-

45

ಕಸನಿ/45/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ವಚನ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲು 30,00,000/-


46

ಕಸನಿ/46/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಣ್ಣೀಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಪೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 5,00,000/-

47

ಕಸನಿ/47/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಚಾಲುಕ್ಯ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ (15,00,000)

48

ಕಸನಿ/48/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ) 2009,2010 81,00,000

49

ಕಸನಿ/49/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ರನ್ನ ವೈಭವ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಉತ್ಸವದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 10,00,000/-

50

ಕಸನಿ/50/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಬಸವ ಉತ್ಸವದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ) (25,00,000)

51

ಕಸನಿ/51/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 16.01.2011 &ಚಿmಠಿ; 24.2.2011ರಂದು ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 1,00,000/-

52

ಕಸನಿ/52/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜಸ್ತಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಹೊರನಾಡ ಸಮಾವೇಶ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 30,00,000/-

53

ಕಸನಿ/53/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಬಸವ ಪುರಸ್ಕರ 2009ನ್ನು 2010ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ವೆಚ್ಚಗಳು 24,45,000

54

ಕಸನಿ/54/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಮಹರ್ಷಿ ಅರಬಿಂದೋ ಅವರ ಉತ್ತರ ಪರಭಾಷಾಣದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತು 2,00,000

55

ಕಸನಿ/55/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಕನ್ನಡ ಮೇರುಕೃತಿಗಳ ಮರುಮುದ್ರಾಣದ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 25,00,000

56

ಕಸನಿ/56/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶದ ಏಡಿಸನ್ (ನ್ಯೂಜರ್ಸಿ) ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 6ನೇ ಅಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ-2010ರ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ 1,19,379

57

ಕಸನಿ/57/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಡಾ|| ಜೋಳದರಾಗಿ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ನಾಟಕ ಸಂಪುಟಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಗ್ಗೆ (1,75,000)

58

ಕಸನಿ/58/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಕನ್ನಡ ಮೇರುಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ 9,95,000/-

59

ಕಸನಿ/59/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕನಕಗಿರಿ ಉತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ 18,33,700/-

60

ಕಸನಿ/60/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ವಿ.ಘ.ಯೋ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕು ಬರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 58,55,000/-


61

ಕಸನಿ/61/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 10,05,000/-

62

ಕಸನಿ/62/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಪ್ರಕಟಿತ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 3,80,000/-

63

ಕಸನಿ/63/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ 2,00,00,000/-

       

 

 

 


 

ದಾಸ್ತಾನು 2010-11

 

ದಾಸ್ತಾನು ಶಾಖೆ

2010-11

1.4.2010 ರಿಂದ 31.1.2011ರವರೆಗೆ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಕಡತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

1

ಕಸನಿ/01/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ದಸ್ತಾವೇಜು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

2

ಕಸನಿ/02/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಗೆಟಿಟ್ ಬಿಜ್ಲಿಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಡೈರಿ ಕುರಿತು.

3

ಕಸನಿ/03/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕನ್ನಡ ಭವನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

4

ಕಸನಿ/04/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಇಲಾಖೆಗೆ ಫೈಲ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಟ್ರಿಜ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

5

ಕಸನಿ/05/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಇಲಾಖೆಗೆ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

6

ಕಸನಿ/06/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಕುರಿತು.

7

ಕಸನಿ/07/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಡಾ|| ಅಂಭೇಡ್ಕರ್ ಬರಹಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷಣಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ

ಕಳುಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ.

8

ಕಸನಿ/08/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ

ಇವರಿಗೆ ಪದಕೋಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

9

ಕಸನಿ/09/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಇದರ ಅದ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಋಗ್ವೇದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು

ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

10

ಕಸನಿ/10/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

11

ಕಸನಿ/11/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರುಗಳಿಗೆ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್. ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

12

ಕಸನಿ/12/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಭಗ್ಗೆ.

13

ಕಸನಿ/13/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ದಾಸ್ತಾನುಮಳಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

14

ಕಸನಿ/14/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು.

15

ಕಸನಿ/15/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಸೇವಾವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.


16

ಕಸನಿ/16/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ದಾಸ್ತಾನು ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

17

ಕಸನಿ/17ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಸ.ನಿ. ಕ.ಸ.ಇ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

18

ಕಸನಿ/18/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಸ.ನಿ. ಕ.ಸ.ಇ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

19

ಕಸನಿ/19/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಸ.ನಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕಛೇರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

20

ಕಸನಿ/20/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

''ಪುಸ್ತಕ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಯಾತ್ರೆ''ಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವೆಚ್ಚ

ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ.ನಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

21

ಕಸನಿ/21/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕ.ಸ.ನಿ. ಆ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಪದಕೋಶ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ

ಕೈಪಿಡಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

22

ಕಸನಿ/22/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಸ.ನಿ. ಕ.ಸ.ಇ. ಮೈಸೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯ 2008-09, 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ

ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ದಾಸ್ತಾನು ಬಗ್ಗೆ.

23

ಕಸನಿ/23/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ.

24

ಕಸನಿ/24/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

25

ಕಸನಿ/25/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

26

ಕಸನಿ/26/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಗೆ.ಮೇ. ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾಂಪನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

27

ಕಸನಿ/27/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ

§UÉÎ.

28

ಕಸನಿ/28/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

29

ಕಸನಿ/29/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಆರ್.ಎಸ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

30

ಕಸನಿ/30/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ವೆಚ್ಚ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.


 

31

ಕಸನಿ/31/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೂರವಾಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

32

ಕಸನಿ/32/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಇಲಾಕೆಯ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಮಿಷನ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

33

ಕಸನಿ/33/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಸ.ನಿ. ಕ.ಸ.ಇ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇದರ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ.

34

ಕಸನಿ/34/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಮಾರಾಟ ಪುಸ್ತಕ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

35

ಕಸನಿ/35/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕøತಿ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಟೋನರ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

ಕಾಟ್ರಿಜ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

36

ಕಸನಿ/36/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

30 ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚ ಬಿಟುಗಟೆ ಮಾಟುವ

ಬಗ್ಗೆ.

37

ಕಸನಿ/37/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕøತಿ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ

§UÉÎ.

38

ಕಸನಿ/38/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಬದುಕು ಬೆಳಕು ಚುಟುಕು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

39

ಕಸನಿ/39/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಮೈಸೂರು ತಾ|| ಮೈಸುರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆನಂ,1 145.13 ಎಕರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೈದಾನ

ಜಮೀನಿನ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 20243-45/09 ರ ಬಗ್ಗೆ.

40

ಕಸನಿ/40/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ವಚನ ಸಂಪುಟದ ದಾಸ್ತಾನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

41

ಕಸನಿ/41/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಇಲಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಟರ್ಹೆಡ್ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

42

ಕಸನಿ/42/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಇಲಾಖೆಯ ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಅಂತರವಾಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

43

ಕಸನಿ/43/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಕಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅಗತ್ಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ

ಬಗ್ಗೆ.

44

ಕಸನಿ/44/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ದಿನಾಂಕ-13-08-2010 ರಂದು ನಡೆದ ಭಾರತ ಸೌಹಾರ್ದ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ

ಸಾಹಿತಿ/ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

45

ಕಸನಿ/45/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಛೇರಿ ಆದುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬಗ್ಗೆ.


 

46

ಕಸನಿ/46/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ಬಯಲಾಟ ಅಕಾಟೆಮಿ ಇವರ ಮನವಿ ಬಗ್ಗೆ.

47

ಕಸನಿ/47/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಸ.ನಿ. ತುಮಕೂರು ಇವರ ಕಛೇರಿಯ ಗಣಕ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಆಂತರ್ಜಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು

ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

48

ಕಸನಿ/48/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ

ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

49

ಕಸನಿ/49/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕøತಿ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರಿಂಟರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

50

ಕಸನಿ/50/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖಾ/ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ನಿಯತ ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಳ್ಳುವ

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕ.ರಾ.ಹಿಂ.ವ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

51

ಕಸನಿ/51/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

52

ಕಸನಿ/52/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಶ್ರೀ ಪಿ,ಎ ನಜರತ್ ಭಾರತ ರಾಯಭಾರಿ(ನಿ) ಇವರ ಕನ್ನಡ ಅನುದಾನ ಕೃತಿ

ಅಮೋಘನಾಯಕ ಗಾಂಧಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

53

ಕಸನಿ/53/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಗ್ರ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

54

ಕಸನಿ/54/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅದ್ಯಯನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲಾಖಾ ಪುಸ್ತಕ

ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

55

ಕಸನಿ/55/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕøತಿ ಸಚಿವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಶುಭಾಷಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು

ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

56

ಕಸನಿ/56/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಯ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ

ಕಚೇರಿಯ ದಾಸ್ತಾನು ಶಾಖೆಯ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

57

ಕಸನಿ/57/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಆರ್,ಎಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಬೇಟೆಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಫೋನ್

ಅಳವಡಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

58

ಕಸನಿ/58/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಇಲಾಖೆಯ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

59

ಕಸನಿ/59/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ.

60

ಕಸನಿ/60/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಸರ್ಕಾರಿ ಮುದ್ರಣಾಲಯದಿಂದ ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರುಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.


 

61

ಕಸನಿ/61/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

62

ಕಸನಿ/62/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕಸಂ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ

§UÉÎ.

63

ಕಸನಿ/63/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಅದೀಕ್ಷಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

64

ಕಸನಿ/64/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಸ.ನಿ. ಕ.ಸ.ಇ. ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

65

ಕಸನಿ/65/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಮಂಡಳಿ ಯ,ನಾ,ಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು

ದೇಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

66

ಕಸನಿ/66/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಇವರಿಗೆ ಇಲಾಖಾ

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

67

ಕಸನಿ/67/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಸ.ನಿ. ಕ.ಸ.ಇ. ಧಾರವಾಡ ಇವರಿಗೆ ಡಿ.ಎಸ್ ಕರ್ಕಿ ಇವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು

ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

68

ಕಸನಿ/68/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕ.ಸಂ. ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ 2 ಇಂಕ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

69

ಕಸನಿ/69/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಇಲಾಖಾ ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

70

ಕಸನಿ/70/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

30 ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

71

ಕಸನಿ/71/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಮಾನ್ಯ ಇಲಾಖಾ ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ

ಬಗ್ಗೆ.

72

ಕಸನಿ/72/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ನಗದು ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರರ್ ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

73

ಕಸನಿ/73/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಸ.ನಿ. ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಪೂರಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

74

ಕಸನಿ/74/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕ.ಕ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಕಛೇರಿ ಕೈಪಿಡಿ

ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

75

ಕಸನಿ/75/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಶ್ರೀ ಐ.ಆರ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಐ,ಎ,ಎಸ್ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು

ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.


 

76

ಕಸನಿ/76/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ 2011 ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ.

77

ಕಸನಿ/77/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕರ್ನಾಟಕ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾದಿಕಾರದ 117 ನೇ ಸಭೆ.

78

ಕಸನಿ/78/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ 2010 ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ

ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

79

ಕಸನಿ/79/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಗಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ

ಬಗ್ಗೆ.

80

ಕಸನಿ/80/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಸ.ನಿ. ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

81

ಕಸನಿ/81/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಸ.ನಿ. ಕ.ಸ.ಇ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

82

ಕಸನಿ/82/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಸಂ.ಸಚಿವಾಲಯ ಇವರಿಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾಂಪು ಮಾಡಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

83

ಕಸನಿ/83/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲು ಮಹಿಳಾ ಲೇಖಕಿಯರ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಲೆಕ್ಕ-4 2010-11

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕøತಿ ಇಲಾಖೆ

ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆ-4

ದಿನಾಂಕ 1/4/2010 ರಿಂದ ದಿ 31/3/2011 ರವರೆಗಿನ ಕಡತಗಳು

ಕ್ರ.

ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

1

ಕಸನಿ /1/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

ಲೆಕ್ಕಶೀಷಿ ್ಕೆ 2205-00-102-4-31-059 ಮತ್ತು 2205-00-102-0-77-101(P) ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

2

ಕಸನಿ/2/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

ಎಂ.ಪಿಕ್ ನಮೂನೆ ಮಾದರಿ ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಗಾರ

3

ಕಸನಿ/3/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಪಾಲನ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

(ಶಾಂತಮ್ಮ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಇವರಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ)

4

ಕಸನಿ/4/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

ಕನ್ನಡ-ಸಂಸ್ಕøತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2010-2011ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ 10.00 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯೋಜನೆ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಕೆ

5

PÀ¸À¤/5/¯ÉPÀÌ4/2010-11

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇತರೇ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಸಂಇ ಇವರಿಗೆ ನೇರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ

6

ಕಸನಿ/6/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

ಇತರೇ ಇಲಾಖಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2009-10ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ದಿ.31-3-2011ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಅಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ

7

ಕಸನಿ/7/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಅಪಲೋಡ್ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿ.ಎನ್.ಎಮ್.ಸಿ ಶಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ

8

ಕಸನಿ/8/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

2009-10ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

9

ಕಸನಿ/9/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

(General Delegation of coman Financial powers to head of Departs & other ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಸಮಾನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ

10

ಕಸನಿ/10/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಾಕಿ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರ

(ಶಾಂತಮ್ಮ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಇವರಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ)

11

ಕಸನಿ/11/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಧೀಕ್ಷರು/ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು/ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು

12

ಕಸನಿ/12/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಕುರಿತಂತೆ MMR ಸಭೆಗೆ ಎಂಪಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಶಾಂತಮ್ಮ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಇವರಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ)

13

ಕಸನಿ/13/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಾನ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು (ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ )(ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಹಕರು ಇವರಿಗೆ ಕಡತ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ)

14

ಕಸನಿ/14/ಲೆಕ್ಕÀ4/2010-11

ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ

15

ಕಸನಿ/15/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

2009-10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ 

 

16

ಕಸನಿ/16/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

17

ಕಸನಿ/17/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

18

ಕಸನಿ/18/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಬಾಬಿನಲ್ಲಿ (ಈವರೆಗೆ)ಆಗಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿವರ

19

ಕಸನಿ/19/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

Request to furnish details of guarantee given by Govt of Karnataka for the loans Raised by companies corporation boards other institution to the end of 31.3.2002 appended to finance department of Karnataka for the year of 2009-10

20

ಕಸನಿ/20/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚದ ತಖ್ತೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾದ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

20A

ಕಸನಿ/20 ಂ /ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕøತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೇತರ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲಕ್ಕೆ ಅóಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು

21

ಕಸನಿ/21/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

ಅಧೀನ ಕಛೇರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

22

ಕಸನಿ/22/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರದ್ದ್ಡಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ ಆದೇಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

23

ಕಸನಿ/23/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ ಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

24

PÀ¸À¤/24/¯ÉPÀÌ4/2010-11

ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು

25

ಕಸನಿ/25/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಯಡಿ ಧನಸಹಾಯ ಕೋರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

26

ಕಸನಿ/26/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಶಾಖೆಯ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

27

ಕಸನಿ/27/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

2004-05ರಿಂದ 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

28

ಕಸನಿ/28/ಲೆಕ್ಕÀ4/2010-11

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

29

ಕಸನಿ/29/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜುಗಳು

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕನ್ನಡ ಅಬಿವೃದ್ದಿ 2010-11

ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ (2010-11)

 

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

1.

ಕಸನಿ/1/ಕಅ/2010-11

ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ

2.

ಕಸನಿ/2/ಕಅ/2010-11

ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಶಿಬಿರ

3.

ಕಸನಿ/3/ಕಅ/2010-11

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

4.

ಕಸನಿ/4/ಕಅ/2010-11

ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಶಿಬಿರ-ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ.

5.

ಕಸನಿ/5/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ

6.

PÀ¸À¤/6/PÀC/2010-11

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆ ತರಗತಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

7.

ಕಸನಿ/7/ಕಅ/2010-11

ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅಂಬಲಿಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಸತಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

8.

ಕಸನಿ/8/ಕಅ/2010-11

ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

9.

ಕಸನಿ/9/ಕಅ/2010-11

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಲಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ

10.

ಕಸನಿ/10/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಬಾರದವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ

11.

ಕಸನಿ/11/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ 52 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲು 19 ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

12.

ಕಸನಿ/12/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

13.

ಕಸನಿ/13/ಕಅ/2010-11

ಮಾದರಿ ಕಚೇರಿ ಕೈಪಿಡಿ ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ ಪೂರಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಹಣ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ

14.

ಕಸನಿ/14/ಕಅ/2010-11

ಕಸಂಇ, ಕುವೆಂಪು ವಿ.ವಿ., ಕ.ಗ.ಪ. ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಬಗ್ಗೆ.

15.

ಕಸನಿ/15/ಕಅ/2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಡಿನಾಡು ಉತ್ಸವ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.


 

16.

ಕಸನಿ/16/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಲುದೀಪಗಳು

17.

ಕಸನಿ/17/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಗಳು

18.

ಕಸನಿ/18/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

19.

ಕಸನಿ/19/ಕಅ/2010-11

ಕಲಾಪ್ರತಿಭೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ

20.

ಕಸನಿ/20/ಕಅ/2010-11

ಭಾರತ್ ಹೆವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನೌಕರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ.

21.

ಕಸನಿ/21/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ (2010-11ನೇ ಸಾಲು)

22.

ಕಸನಿ/22/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

23.

ಕಸನಿ/23/ಕಅ/2010-11

ಯುವ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

24.

ಕಸನಿ/24/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಭೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು

25.

ಕಸನಿ/25/ಕಅ/2010-11

ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಕನ್ನಡ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಧನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

26.

ಕಸನಿ/26/ಕಅ/2010-11

ಬಿ.ಇ.ಎಲ್. ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ

27.

ಕಸನಿ/28/ಕಅ/2010-11

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಕಚೇರಿ ವೆಚ್ಚಗಳ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ.

28.

ಕಸನಿ/29/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನದ ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು

29.

ಕಸನಿ/30/ಕಅ/2010-11

ಹೊರನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕೋರಿ

30.

ಕಸನಿ/31/ಕಅ/2010-11

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ದುರಸ್ತಿ ವಿಭಾಗ


 

31.

ಕಸನಿ/32/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ನಾಡೋಜ ಡಾ. ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ನವರ ಮನವಿ

32.

ಕಸನಿ/33/ಕಅ/2010-11

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ ಕುರಿತು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ನಾಡೋಜ ಡಾ. ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪನವರ ಮನವಿ

33.

ಕಸನಿ/34/ಕಅ/2010-11

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡೇತರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

34.

ಕಸನಿ/35/ಕಅ/2010-11

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ, ಎಲ್.ಆರ್.ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

35.

ಕಸನಿ/36/ಕಅ/2010-11

ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘ, ಪಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಓ ಟೌನ್ಷಿಪ್ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡೇತರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

36.

ಕಸನಿ/37/ಕಅ/2010-11

ಆರ್ಮನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ-ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

37.

ಕಸನಿ/38/ಕಅ/2010-11

ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೇಂದ್ರ (2010-11ನೇ ಸಾಲು)

38.

ಕಸನಿ/39/ಕಅ/2010-11

ಧ್ರುವ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ರೋಟರಿ ವಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ, ದ.ಕ.ಕ.ಕ. ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

39.

ಕಸನಿ/40/ಕಅ/2010-11

ವಿಮಾನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್.ನ ಕನ್ನಡೇತರರ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

40.

ಕಸನಿ/41/ಕಅ/2010-11

ಕಮಲ ಗೋಯಂಕ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಸೆಟಲೈಟ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

41.

ಕಸನಿ/42/ಕಅ/2010-11

ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

42.

ಕಸನಿ/43/ಕಅ/2010-11

ಈ ಕಡತವನ್ನು ಹೊರನಾಡು ಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ.

43.

ಕಸನಿ/44/ಕಅ/2010-11

ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಶಿಬಿರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾದರಿ ಕಚೇರಿ ಕೈಪಿಡಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆಡಳಿತ ಪದಕೋಶ ಇಲಾಖಾ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ ಮುದ್ರಣ ಕುರಿತು

44.

ಕಸನಿ/45/ಕಅ/2010-11

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕನ್ನಡ ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು

45.

ಕಸನಿ/46/ಕಅ/2010-11

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ.ಕಾಲೇಜು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಹಕಾರದಿಂದ ದಿ:18.6.2010ರ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ46.

ಕಸನಿ/47/ಕಅ/2010-11

2008ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮದವರ ನ್ಯಾಯಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

47.

ಕಸನಿ/48/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರೆತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಿ.ವಿ.ಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

48.

ಕಸನಿ/49/ಕಅ/2010-11

ಕಸಂಇ, ಕ.ಅ.ಪ್ರಾ. ಹಾಗೂ ಕರಾಮುವಿವಿ, ಮೈಸೂರು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ಮಟ

49.

ಕಸನಿ/50/ಕಅ/2010-11

ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ.ಪುಟ್ಟೇಗೌಡರವರ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:21155/ 2010 (ಜಿಎಂ-ಪಿಐಎಲ್)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

50.

ಕಸನಿ/51/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ

51.

ಕಸನಿ/52/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡೇತರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

52.

ಕಸನಿ/53/ಕಅ/2010-11

ಫರ್ನ್ ಸರೋಜ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಲ್ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-17

53.

ಕಸನಿ/54/ಕಅ/2010-11

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

54.

ಕಸನಿ/55/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟವಧಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

 

55.

ಕಸನಿ/56/ಕಅ/2010-11

ಕಾಲೇಜು ಕಲರವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

56.

ಕಸನಿ/57/ಕಅ/2010-11

ಇಸ್ರೋ ಉಪಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

57.

ಕಸನಿ/58/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 

 

 

 

 

 

ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ & ಲೈಬ್ರರೀ 2010-11

UÀæAxÁ®AiÀÄ ±ÁSÉAiÀÄ PÀqÀvÀUÀ¼À ¥ÀnÖ (2010-11)

¨sÁUÀ-2

 

PÀæ.¸ÀA.

PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå

«µÀAiÀÄ

1.   

PÀ¸À¤/1/¹.r.§/2010-11

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀl¥Àà avÀæ±Á¯É, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EvÀjUÉ ¹.r.¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.

2.   

PÀ¸À¤/2/¸ÀEªÀiÁ/2010-11

¸ÀªÀÄUÀæ E¯ÁSÁ ªÀiÁ»w PÉÆæÃrPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ PÉÆñÀ ¤ªÀðºÀuÉ

3.   

PÀ¸À¤/3/¥ÀÄR§/2010-11

§zÀÄPÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ ZÀÄlÄPÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ.

4.   

PÀ¸À¤/4/UÀæ¥ÀĤ/2010-11

UÀæAxÁ®AiÀÄ¢AzÀ eÁ£À¥ÀzÀ CPÁqÉ«ÄUÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.

5.   

PÀ¸À¤/5/UÀæ¨sÀgÀ/2010-11

gÀ£Àß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ UÀæAxÁ®AiÀÄ JA§ UÀæAxÀ ¨sÀAqÁgÀ gÀa¸ÀĪÀ §UÉÎ.

6.   

PÀ¸À¤/6/ªÀĨsÁ¤/2010-11

ªÀiÁ»w PÉÃAzÀæ¢AzÀ PÀĪÉA¥ÀÄgÀªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.