ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಕನ್ನಡ ಅಬಿವೃದ್ದಿ 2010-11

ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ (2010-11)

 

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

1.

ಕಸನಿ/1/ಕಅ/2010-11

ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ

2.

ಕಸನಿ/2/ಕಅ/2010-11

ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಶಿಬಿರ

3.

ಕಸನಿ/3/ಕಅ/2010-11

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

4.

ಕಸನಿ/4/ಕಅ/2010-11

ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಶಿಬಿರ-ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ.

5.

ಕಸನಿ/5/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ

6.

PÀ¸À¤/6/PÀC/2010-11

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆ ತರಗತಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

7.

ಕಸನಿ/7/ಕಅ/2010-11

ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅಂಬಲಿಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಸತಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

8.

ಕಸನಿ/8/ಕಅ/2010-11

ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

9.

ಕಸನಿ/9/ಕಅ/2010-11

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಲಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ

10.

ಕಸನಿ/10/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಬಾರದವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ

11.

ಕಸನಿ/11/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ 52 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲು 19 ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

12.

ಕಸನಿ/12/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

13.

ಕಸನಿ/13/ಕಅ/2010-11

ಮಾದರಿ ಕಚೇರಿ ಕೈಪಿಡಿ ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ ಪೂರಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಹಣ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ

14.

ಕಸನಿ/14/ಕಅ/2010-11

ಕಸಂಇ, ಕುವೆಂಪು ವಿ.ವಿ., ಕ.ಗ.ಪ. ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಬಗ್ಗೆ.

15.

ಕಸನಿ/15/ಕಅ/2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಡಿನಾಡು ಉತ್ಸವ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.