ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕøತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು
1. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ. ಎಂ. ಜಾನಕಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
2. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆ) ಶ್ರೀ ವಿ.ಎನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ
3. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಾ) ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ
4. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕಾ) ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಿ ಆವರ್ತಿ
5. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸು,ಕ) ಶ್ರೀ ಬಲವಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್
6. ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜು
7. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತ) ಶ್ರೀ ಎನ್. ಹರಿಕುಮಾರ್
8. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಸು.ಕ) ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ
9. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸು,ಕ) ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಬಿ.ವಿ
10. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಖಾಲಿ(ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಸ.ನಿ ಪ್ರಭಾರ)
11. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ
12. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜು