ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಕನ್ನಡ ಅಬಿವೃದ್ದಿ 2010-11

 

31.

ಕಸನಿ/32/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ನಾಡೋಜ ಡಾ. ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ನವರ ಮನವಿ

32.

ಕಸನಿ/33/ಕಅ/2010-11

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ ಕುರಿತು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ನಾಡೋಜ ಡಾ. ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪನವರ ಮನವಿ

33.

ಕಸನಿ/34/ಕಅ/2010-11

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡೇತರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

34.

ಕಸನಿ/35/ಕಅ/2010-11

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ, ಎಲ್.ಆರ್.ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

35.

ಕಸನಿ/36/ಕಅ/2010-11

ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘ, ಪಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಓ ಟೌನ್ಷಿಪ್ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡೇತರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

36.

ಕಸನಿ/37/ಕಅ/2010-11

ಆರ್ಮನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ-ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

37.

ಕಸನಿ/38/ಕಅ/2010-11

ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೇಂದ್ರ (2010-11ನೇ ಸಾಲು)

38.

ಕಸನಿ/39/ಕಅ/2010-11

ಧ್ರುವ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ರೋಟರಿ ವಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ, ದ.ಕ.ಕ.ಕ. ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

39.

ಕಸನಿ/40/ಕಅ/2010-11

ವಿಮಾನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್.ನ ಕನ್ನಡೇತರರ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

40.

ಕಸನಿ/41/ಕಅ/2010-11

ಕಮಲ ಗೋಯಂಕ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಸೆಟಲೈಟ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

41.

ಕಸನಿ/42/ಕಅ/2010-11

ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

42.

ಕಸನಿ/43/ಕಅ/2010-11

ಈ ಕಡತವನ್ನು ಹೊರನಾಡು ಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ.

43.

ಕಸನಿ/44/ಕಅ/2010-11

ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಶಿಬಿರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾದರಿ ಕಚೇರಿ ಕೈಪಿಡಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆಡಳಿತ ಪದಕೋಶ ಇಲಾಖಾ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ ಮುದ್ರಣ ಕುರಿತು

44.

ಕಸನಿ/45/ಕಅ/2010-11

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕನ್ನಡ ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು

45.

ಕಸನಿ/46/ಕಅ/2010-11

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ.ಕಾಲೇಜು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಹಕಾರದಿಂದ ದಿ:18.6.2010ರ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ