ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಹೊರನಾಡು 2010-11

151.

ಕಸನಿ:148:ಹೊಕಸಂ:2010-11

14.04.2011ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೂಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ಕೋರಿ ಮನವಿ (ಹೈದ್ರಾಬಾದ್).

152.

ಕಸನಿ:149:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಶ್ರೀಮತಿ ಮದನಾಗುರಾಣಿ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ

153.

ಕಸನಿ:150:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಅಮೆರಿಕಾದ ಲ್ಯಾಂಬತ್ನಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಧನಸಹಾಯ.

154.

ಕಸನಿ:151:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ.

155.

ಕಸನಿ:152:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ವಿಶ್ವಮಾನವ ಬಸವಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ.

156.

ಕಸನಿ:153:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಕಾಶೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 12.04.2011ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ.

157.

ಕಸನಿ:154:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ.

158.

ಕಸನಿ:155:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಭವನ ಸಮಿತಿ (ರಿ), ಕಾಸರಗೋಡು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ.

159.

ಕಸನಿ:156:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕøತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮುಂಬಯಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

160.

ಕಸನಿ:157:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ದೆಹಲಿಯ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

161.

ಕಸನಿ:107:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಗಿಳಿವಿಂಡು ಯೋಜನೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

162.

ಕಸನಿ:31:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ.

163.

ಕಸನಿ:125ಎ:ಹೊಕಸಂ:2010-11

2011-12ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ಮತ್ತು 10ರಂದು ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 28ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ.

164.

ಕಸನಿ:128ಎ:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಹೊರನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನುದಾನ (ಕನ್ನಡ ಕೂಟ ಯು.ವಿ.ಇ.)